Nieuws

IntomartGfK onderzoekt effectiviteit sampling

Sampling is volgens onderzoek door IntomartGfK in opdracht van één van onze klanten (N = 213) uitermate effectief. Zo weet 81% van de respondenten drie weken na de actie nog exact om welk product het ging, geeft 31% aan het misschien wel te kopen en 12% is daar zeker van.

Dit zijn de uitkomsten van een breder onderzoek dat in opdracht van promotiebureau Monsterscore is uitgevoerd door IntomartGfK (www.gfk.com/nl). Naar aanleiding van een sampling actie van een nieuw foodproduct in 4 verschillende steden werden 597 winkelende personen per e-mail benaderd, waarvan 213 personen via internet een korte vragenlijst hebben ingevuld (respons=36%).

Voor de bij dit onderzoek betrokken merkfabrikant wijzen de resultaten uit dat outdoor sampling opmerkelijk positief werkt. Gemeten variabelen als merk- en productherinnering, aankoop(intenties) en effectief bereik binnen de doelgroep vielen hoger uit dan werd verwacht.

Vrolijke instore demonstratrice
Twee Promotiemedewerkers die Karvan Cevitam uitdelen tijdens een outdoor event

Het nieuwe product wordt door 85% van de gesamplede mensen positief beoordeeld (12% neutraal) en ook in dit licht zijn de aankoopintenties hoog: 31% geeft aan misschien te gaan kopen, 49% waarschijnlijk en 12% geeft aan zeker te gaan kopen.

Verder vindt vrijwel iedereen het leuk om op straat gratis samples te krijgen, maar zit men niet te wachten op abonnementenverkopers en donateurwervers. 96% van de boodschappers tussen 25 en 45 jaar vindt het leuk* om op straat een gratis product uitgereikt te krijgen. Voor de overige 4% hangt dit van het product af. Niemand vindt het vervelend.

 

Dit ligt compleet anders bij de abonnementenverkopers en wervers voor goede doelen. 75% van de boodschappers 25 – 45 jaar vindt het vervelend** om op straat een krant of tijdschrift te krijgen, zodat de promotor met ze in gesprek kan komen. 10% vindt het wel leuk en voor 15% hangt dit van de titel af. Aangesproken worden door wervers voor goede doelen vindt maar liefst 81% van de boodschappers 25 – 45 jaar vervelend**. 9% vindt het wel leuk en voor 10% hangt dit van het goede doel af.

Een aantal grote gemeentes scheert samplingteams, abonnementenverkopers en wervers voor goede doelen over één kam en betitelt ze gezamenlijk als ‘promoties’. De gemeente Utrecht stelt bijvoorbeeld dat het winkelend publiek promoties hinderlijk vindt en bemoeilijkt vervolgens het verkrijgen van een vergunning om gratis samples uit te delen. Het grote verschil in waardering voor product sampling enerzijds en de waardering voor het op straat werven van abonnees van kranten/tijdschriften dan wel leden voor goede doelen anderzijds zou voor de gemeentelijke overheden een goede reden moeten zijn voor het gedifferentieerd afgeven van vergunningen.

Om uit te sluiten dat de hierboven genoemde resultaten zijn veroorzaakt door het ondervragen van personen die kort daarvoor een sample hadden ontvangen, zijn de vragen over de waardering van sampling en de waardering van het op straat werven van abonnees voor kranten/tijdschriften dan wel leden voor goede doelen in juni/juli 2011 ook gesteld aan een landelijk representatief panel (van Mobiel Centre; 3125 panelleden benaderd, waarvan er 1781 hebben meegewerkt; respons=57%)), met nagenoeg dezelfde uitkomsten.

* wel leuk/aantrekkelijk of heel leuk/aantrekkelijk
** een beetje vervelend/hinderlijk of heel vervelend/hinderlijk

Promotiemedewerkster in gesprek met geïnteresseerden over Bolletje terwijl ze producten uitdeelt