Nieuws

Meerwaarde van een promotiebureau

Vrijwel alle grote adverteerders geven er de voorkeur aan om te werken met een kundig sampling bureau voor de promotieactiviteiten die zij een veelal vaste plaats hebben toebedeeld in hun communicatiemix. Dat is ook verstandig aangezien er vaak een hoop komt kijken bij de uitvoering van sampling en promoties. U moet daarbij denken aan zaken als de vervaardiging van allerlei actiematerialen, vergunningen, instructie & training en de juiste logistieke oplossingen en indelingen en degelijke rapportages inzake verkopen en contacten.

De ervaring van sampling bureau monsterscore

Juist omdat veel van bovengenoemde variabelen vaak onderling sterk met elkaar verbonden zijn en het één weer direct van invloed is op het ander, is het prettig als u kunt bouwen op de jarenlange ervaring van een sampling bureau als Monsterscore. Wij geven u dan ook graag het advies over wat wel werkt en wat niet: over de haalbaarheid van de inschattingen, het aantal contacten en de gekozen instrumenten. Daarvoor bent u aan het goede adres bij Monsterscore. Wij voeren al vele jaren denkbare en ondenkbare projecten uit voor honderden bekende en minder bekende producten en merken. De ervaring die wij hierbij als sampling bureau hebben opgedaan, stellen wij in dienst van u als marketeer. Daarbij is het natuurlijk erg prettig als het sampling bureau u dit soort zaken al voorafgaande aan een actie of campagne kan vertellen en niet pas als learnings achteraf…

Wilt u ook werken met een
professioneel sampling bureau?

Bent u ook toe aan de professionele aanpak van sampling bureau Monsterscore en wilt u van ons weten wat wij kunnen toevoegen aan uw sampling- en promotieplannen? Of heeft u wel eens kort nagedacht over wat sampling en promoties voor uw product of merk kunnen betekenen, maar bent u daar niet echt verder mee gekomen? Belt u dan eens met Promotiebureau Monsterscore op +31 20 5800 981 of stuur een e-mail naar sales@monsterscore.nl.